Kredyt hipoteczny z reguły kojarzony jest z zakupem domu lub mieszkania, jednak nie ma przeciwwskazań, aby zobowiązanie to przeznaczyć także na planowany remont. Podpowiadamy na czym polega to rozwiązanie.

Z całą pewnością, kredyt hipoteczny jest jednym z najtańszych na rynku. Wynika to przede wszystkim z jego zabezpieczenia. Jest nim hipoteka na nieruchomości, a dla banku jest to jedno z najlepszych zabezpieczeń. Zobacz więc, na co możesz przeznaczyć tego rodzaju kredyt na remont i jakie są zasady jego uzyskania.

Co można sfinansować ze środków kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny może być udzielony jedynie na wybrane elementy wyposażenia mieszkania. W kosztorysie należy wpisać wszystkie materiały budowlane, sanitariaty i elementy wyposażenia, które będą na stałe związane z mieszkaniem. Niektóre banki sfinansują także meble pod zabudowę, koszt zakupu i montażu szaf wnękowych oraz sprzętów AGD pod zabudowę. Z owych środków można także opłacić wynajęcie fachowców. Ze środków kredytu hipotecznego nie sfinansujesz jednak żadnych elementów wyposażenia, które stanowią mienie ruchome i nie są stale zintegrowane z mieszkaniem.

Warto wiedzieć, że tego typu kredyt na remont jest kredytem celowym. Oznacza to, że bank będzie na bieżąco kontrolował stan nieruchomości oraz poszczególne etapy przeprowadzenia ewentualnego remontu

Wymagana dokumentacja

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o kredyt na remont są niemal identyczne jak przy zabieganiu o kredyt na zakup nieruchomości. Podstawową różnicą, a tym samym wymogiem jest kosztorys, w którym powinny znaleźć się: zakres planowanych prac remontowych, termin i koszt prac.

Każdy bank ma swój wzór kosztorysu, w którym nie wymaga podawania konkretnych modeli, nazw czy serii produktów. Jeżeli klient ma problem z wypełnieniem kosztorysu, może poprosić o pomoc zaufanego eksperta kredytowego.

Wycena nieruchomości

Do wniosku o kredyt warto dołączyć operat szacunkowy, o ile wybrany bank akceptuje takie rozwiązanie. W takim dokumencie należy uwzględnić aktualną i przyszłą wartość nieruchomości, czyli wartość po wykonaniu wszystkich prac remontowych lub wykończeniowych. Operat szacunkowy powinien zostać sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego zaakceptowanego przez bank.

Czy warto ubiegać się o kredyt hipoteczny na wykończenie mieszkania?

Z uwagi na korzystną długość okresu spłaty oraz na wysokości rat, zdobycie kredytu hipotecznego jest najszybszą drogą do wykończenia nieruchomości. Stanowi o wiele bardziej opłacalne rozwiązanie niż wysoko oprocentowane kredyty gotówkowe czy pożyczki. Warto pamiętać, że zobowiązanie na wykończenie mieszkania pozytywnie wpływa na ostateczną wartość nieruchomości, a tym samym podwyższa zabezpieczenie bankowe. Połączenie kredytu na wykończenie z kredytem na zakup nieruchomości jest zdecydowanie korzystne. Pozwala, aby środki własne zarezerwowane na remont przeznaczyć na wkład własny, dzięki czemu możemy wynegocjować lepsze warunki współpracy z bankiem.