Beton to materiał konstrukcyjny o wielorakim zastosowaniu. Cechuje się niezwykłą trwałością oraz wytrzymałością. W budownictwie możemy jednak wyróżnić kilka rodzajów betonu, a jednym z nich jest właśnie beton zwykły. Dowiedz się, jak powstaje, jakie są jego właściwości i gdzie znajduje swoje zastosowanie.

Czym jest beton zwykły? 

Beton to kompozyt powstały w wyniku zmieszania spoiwa (cementu), odpowiedniego kruszywa, ewentualnych domieszek wpływających na jego właściwości oraz wody. Ze względu na ciężar objętościowy możemy wyróżnić 3 rodzaje betonu: ciężki, zwykły i lekki. 

Beton zwykły w swojej normie definiowany jest jako beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m³, ale nieprzekraczającej 2600 kg/m³. Ten rodzaj wykonuje się poprzez zastosowanie odpowiednich kruszyw, np. barytowych lub stalowych.

Beton zwykły ‒ właściwości               

W zależności od użytych domieszek, z powodzeniem można zmieniać strukturę i właściwości betonu zwykłego. Niektóre z nich sprawią, że stanie się bardziej plastyczny, a co a za tym idzie ‒ łatwiej urabialny. Inne przyspieszają wiązanie, które gwarantuje przede wszystkim szybki przyrost wytrzymałości w warunkach obniżonej temperatury, co jest niezwykle przydatne w trakcie betonowania w temperaturze ujemnej. Ponadto niektóre z domieszek napowietrzających mogą krótkotrwale zmieniać lepkość i konsystencję betonu. 

Beton zwykły ‒ zastosowanie

Beton zwykły to element obowiązkowy każdej budowy. Przede wszystkim stosuje się go do tworzenia fundamentów czy wznoszenia ścian piwnicznych i stropów w budownictwie jednorodzinnym. 

Beton zwykły wykazuje się doskonałą wytrzymałością, ale równocześnie posiada niewielkie właściwości izolacyjne. Dlatego też z powodzeniem wykonuje się z niego także elementy nośne danej konstrukcji, np. belki, słupy czy płyty stropowe.