Najpopularniejszym i najczęściej używanym produktem do wszelkich prac budowlanych jest beton. Jest to rodzaj kamienia, sztucznie stworzonego i bardzo odpornego na wiele czynników. Zawiera on w swoim składzie kruszywo, czyli wypełniacz oraz spoiwa. Kruszywem są materiały skalne, żwir, piasek lub keramzyt, natomiast spoiwo to zazwyczaj cement. Całość wiązana jest za pomocą wody. Duży wpływ na jakość betonu ma rodzaj i jakość składników użytych do wykonania mieszanki oraz ich proporcje.

Beton i jego właściwości

Jako jeden z najtwardszych i najtrwalszych materiałów beton jest bardzo odporny na ściskanie. Duże znaczenie odgrywają tu: użyty rodzaj kruszywa, stosunek wody i ilość cementu. Beton o strukturze mniej porowatej będzie wytrzymywał większe siły obciążeniowe. Przenikalność wody i odporność na korozję – w dużej mierze zależy od jego struktury. Wcześniej dodane zbrojenie w postaci prętów lub stalowej siatki, wpływa na jego rozciąganie. 

Ze względu na właściwości beton dzielimy następująco na:

  • jastrychowy,
  • polimerowy,
  • fibro beton (zawiera dodatkowo włókna stalowe, szklane lub bazaltowe),
  • żużlobeton (posiada dodatek żużlu),
  • komórkowy.

Podział betonu – kryteria

Beton jest to materiał konstrukcyjny powstający w wyniku wiązania, twardnienia i dojrzewania mieszanki kruszywa, cementu i wody, z ewentualnym dodatkiem domieszek modyfikujących jego właściwości. Beton dzielimy najczęściej według następujących kryteriów:

  • ze względu na zasadniczą funkcję: betony konstrukcyjne, żaroodporne, wodoszczelne, izolacyjne termiczne, nawierzchniowe, odporne na ścieranie, osłonowe,
  • ze względu na gęstość: betony lekkie, średnie i ciężkie,
  • ze względu na składnik kruszywa: beton żwirowy, keramzytowy,
  • ze względu na składnik spoiwowy: beton cementowy, żywiczny, asfaltowy,
  • ze względu na miejsce produkowania mieszanki betonowej: beton towarowy (jest transportowany na miejsce budowy z zakładu wytwórczego – w postaci mieszanki betonowej w ściśle określonych proporcjach).